Hình màu xe Mercedes-Benz V-Class 2024 V250 Luxury