Thông số kỹ thuật xe MG HS 2024 1.5T STD (2WD SPORT)