Hình màu xe Vinfast VF5 Plus 2023 (Màu ngoại thất)