Chi tiết xe Honda CR-V 2022 Facelift, bổ sung bản Hybrid mạnh mẽ

Dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa dòng đời nhưng CR-V 2022 Facelift đã nhận được rất nhiều những thay đổi tích cực, mang tính đột phá.